Machtiging

Machtigingsformulier

Aanhef (verplicht)
 Dhr. Mevr.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode(verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw vaste telefoonnummer

Uw mobiele telefoonnummer

Uw geboortedatum (verplicht)

 Ja, ik zou graag de nieuwsbrief van APSA willen ontvangen

 Ik verklaar het formulier volledig te hebben ingevuld. Ik machtig de Stichting APSA om maandelijks:  € 2,50 € 5,00 € 10,00 Ander bedrag nl.:

van mijn onderstaand rekeningnummer af te schrijven:

Bankrekeningnummer (verplicht)

IBAN nummer

Naam Bank (verplicht)

Beveiligingscode (verplicht)

Help ons helpen
Zonder uw bijdrage kan APSA niet bestaan. Wij stellen uw gift enorm op prijs zodat wij ons doel kunnen blijven verwezenlijken. Iedere euro is van harte welkom. Met dit geld bieden wij kinderen een toekomst. Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van dit mooie project. Doordat we een platte organisatie hebben gaat elke ingebrachte euro ook daadwerkelijk naar de kinderen in ons project.