Over Ons

Stichting Ashleigh’s Place South Africa, kortweg APSA, is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer toekomst te geven. Kinderen die geen ouders meer hebben of waar de ouders niet voor hen kunnen zorgen worden liefdevol ondergebracht in een huis bij een mama. Niet hun echte mama maar wel een mama die hen liefde en aandacht geeft, zorgt dat ze naar school gaan, dat ze eten krijgen, die er altijd voor ze is. En ook wordt er gezorgd voor onderdak middels een goed, stenen huis, waar voldoende ruimte is om de mama en kinderen onder te brengen. Om de kinderen niet uit hun omgeving weg te halen, zijn deze huizen gelegen in het township zelf. In het township New Rest zijn nu al vier van deze ‘weeshuizen’ gerealiseerd, waarvan twee door APSA. Hierdoor krijgen deze kinderen niet alleen de huiselijke geborgenheid maar ook de mogelijkheid om naar school te gaan, voldoende eten en liefde, waardoor ze meer kansen krijgen om te kunnen slagen in het leven.

kindjes

Stichting APSA is een initiatief van Bettina en Peter Antonissen en opgericht in 2008. Jaren na het verlies van haar dochter Ashleigh was Bettina in Zuid-Afrika en was ze geschokt door de slechte omstandigheden waarin de kinderen in de townships leefden. Ze heeft toen besloten om kinderen te gaan helpen door een weeshuis te realiseren met een aangestelde mama in het township, in naam van Ashleigh, vandaar de naam Ashleigh’s Place. En zo leeft Ashleigh voort.

In 2011 heeft APSA Ashleigh’s Place, het eerste weeshuis, gerealiseerd. Dit huis in het township New Rest biedt onderdak aan 8 kinderen (6 jongens en 2 meisjes) en hun aangestelde moeder, Primrose. Om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren varieert de leeftijd van de kinderen van 3 tot 13 jaar. Met deze kinderen gaat het nu heel goed en wonen en leven als een hechte familie samen.

kind op grond

Geert-Jan en Caroline van der Sangen zijn naast hun liefdevolle gevoel voor Zuid-Afrika ook gevallen voor dit geweldige initiatief in het township. Dit heeft hen doen besluiten om vanuit Stichting Pur Sang samen met ASPA een tweede weeshuis te realiseren met dezelfde succesfactoren: een weeshuis in het township met een aangestelde mama. Begin 2015 is het weeshuis concreet geworden, genaamd Pur Sang Place. In dit weeshuis wonen nu ook 8 kinderen (6 meisjes en 2 jongens) in de leeftijd variërend van 5 tot 13 jaar samen met mama Lucrecia.

De mama’s en de kinderen worden lokaal begeleid door NORSA, een sociaal maatschappelijke organisatie in Wellington die zich richt op het ontwikkelen van ‘community-based’ projecten met een specifieke focus op het veranderen van het lot van de kinderen en gezinnen die getroffen zijn of besmet met HIV, tuberculose en/of extreme armoede.
NORSA wordt gerund door Marietjie Bezuidenhoudt, een Zuid-Afrikaans maatschappelijk werkster, die zich met hart en ziel inzet voor deze kinderen in de townships. De samenwerking met NORSA loopt fantastisch en zorgt voor continuïteit en de juiste inzet van mensen en middelen. De lijnen van APSA en de twee weeshuizen zijn heel kort, waardoor elke euro ook daadwerkelijk aan de kinderen wordt besteed.

op weg naar school

Help ons helpen
Zonder uw bijdrage kan APSA niet bestaan. Wij stellen uw gift enorm op prijs zodat wij ons doel kunnen blijven verwezenlijken. Iedere euro is van harte welkom. Met dit geld bieden wij kinderen een toekomst. Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van dit mooie project. Doordat we een platte organisatie hebben gaat elke ingebrachte euro ook daadwerkelijk naar de kinderen in ons project.