Projecten

Ons tuis
De weeshuizen van APSA liggen in het township New Rest, aan de weg tussen Paarl en Wellington, ongeveer 80 km ten noorden van Kaapstad. 
Dit township bestaat uit meer dan 1000 hutjes. De hutjes zijn opgebouwd uit verschillende materialen zoals afvalhout en golfplaten. Sommige hutjes zijn van steen. De meeste hutjes zijn voorzien van elektriciteit. Koken gebeurt vaak buiten op een houtvuur. Er staan centraal wat toiletten opgesteld. Onder deze barre omstandigheden wonen vele kinderen. Hun ouders proberen met werken wat geld te verdienen wat in weeklonen wordt uitbetaald. Helaas wordt een groot gedeelte van dit weekloon vaak op de vrijdagavond in alcohol omgezet waardoor de thuissituatie weinig verbeterd. De hulpverlening concentreert zich voornamelijk op kinderen, deze doelgroep kan voor de toekomst onze waardevolle bijdrage omzetten tot een blijvende verbetering van de situatie in Zuid-Afrika. Een kind heeft de toekomst.
Kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids, of die aan hun lot zijn overgelaten worden door sociaal werksters vaak ondergebracht bij de plaatselijke weeshuizen.

Door het aanschaffen van twee van deze stenen huisjes in het township en deze om te bouwen naar een woning voor maximaal 8 kinderen, krijgen de kinderen een thuis. Tevens bieden deze huizen, gerund door een hiervoor geselecteerde moeder, een veilige plek waar de kinderen gelukkig kunnen opgroeien. Doordat de kinderen naar school kunnen gaan, medische zorg en een goede opvoeding krijgen, hebben zij veel meer toekomstmogelijkheden. Wij kiezen bewust voor een plek binnen de township omdat er meestal familie in de buurt woont of bijvoorbeeld ouders die de opvang niet aankunnen. Het weghalen van de kinderen uit de bekende omgeving leidt vaak niet tot het gewenste succes.

De huizen zijn aangekocht en volledig ingericht, zodat er 1 moeder met 8 kinderen er onder normale omstandigheden kunnen wonen. De huizen dienen onderhouden te worden en ook zal er in 2015 een verbouwing plaatsvinden in Pur Sang Place. Naast het onderdak draagt APSA ook zorg voor schoolgeld, schooluniformen en de maandelijkse kosten zoals het eten, kleding, gas, water en licht en ook het salaris van de moeder. Een deel van deze kosten wordt betaald door de Zuid-Afrikaanse overheid, aangezien het kinderen betreft die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Maar het grootste deel zal door stichting APSA betaald worden.

Sop kombuis
Onze mama’s en kinderen worden lokaal begeleid door NORSA, een overkoepelende organisatie die zich richt op het verschaffen van de belangrijkste voorwaarden voor kinderen om te kunnen slagen in het leven: onderdak, onderwijs, eten en liefde. Eten is een van de basisbehoeftes en voor ons vanzelfsprekend, maar voor vele kinderen in de townships niet. NORSA zorgt ervoor dat er op elke dag op verschillende plekken in de township, voor meer dan 1000 kinderen wordt gekookt, de zogenaamde Sop kombuis.. Op deze manier krijgen deze kinderen in ieder geval een voedzame maaltijd per dag. Elke dag kunnen deze kinderen met hun eigen bakje om 15 uur eten komen halen. Keurig staan de kinderen in de rij te wachten. De bakjes worden netjes afgegeven, de namen geregistreerd en dan wordt ze ook de nodige hygiëne bij gebracht: eerst handjes wassen en gezichtje wassen en dan krijgen de kinderen hun bakje met warm eten. Geweldig dat dit geregeld wordt voor de kinderen in de township. Ook mama Lucrecia draagt hier haar steentje aan bij, zij kookt en verzorgt de maaltijden vanuit Pur Sang Place voor 60-70 kinderen per dag.

HIV voorlichting
Binnen de townships is de prevalentie van HIV/aids en TB heel hoog. Veel kinderen zijn HIV positief. Ook zijn een aantal kinderen in onze huizen zijn HIV positief. Deze kinderen krijgen nu de benodigde medicijnen, hebben een goed huis, belangrijke voorwaarden voor een kind met HIV om een lange toekomst voor zich te kunnen hebben.
Door NORA wordt er veel aandacht geschonken aan die families en kinderen die zijn besmet met HIV/Aids en tuberculose. Veel families en vooral de kinderen hebben specialezorg en ondersteuning nodig. In het community centra kunnen deze families terecht voor advise, ondersteuning en zijn er HIV test beschikbaar. Ook wordt er voorlichting gegeven en zijn condooms gratis beschikbaar.

Help ons helpen
Zonder uw bijdrage kan APSA niet bestaan. Wij stellen uw gift enorm op prijs zodat wij ons doel kunnen blijven verwezenlijken. Iedere euro is van harte welkom. Met dit geld bieden wij kinderen een toekomst. Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van dit mooie project. Doordat we een platte organisatie hebben gaat elke ingebrachte euro ook daadwerkelijk naar de kinderen in ons project.