Uw Bijdrage

Zonder uw bijdrage kan APSA niet bestaan. Het mag duidelijk zijn dat uw gift van groot belang is om ons doel te verwezenlijken. Hoe groot uw gift is maakt niet uit, iedere euro is van harte welkom. Met dit geld maken wij ons project waar. Met behulp van onze nieuwsbrieven kunt u dit proces op de voet volgen. Doordat we een platte organisatie hebben gaat elke ingebrachte euro dan ook daadwerkelijk naar de kinderen in ons project.

Twee mogelijkheden om ons te steunen;

1. Eenmalige storting.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL54RABO0305613200 ten name van Stichting APSA te Ede.

2. Doorlopende steun

Klikt hier om de machtiging in te vullen. Machtiging

Hiermee machtigt u APSA om maandelijks een bedrag van uw keuze van uw rekening af te schrijven.
U kunt uw automatische donatie te allen tijde stopzetten, mailt u ons uw afmelding en per direct wordt de afschrijving beëindigd.

Namens alle kinderen, baie dankie.

Help ons helpen
Zonder uw bijdrage kan APSA niet bestaan. Wij stellen uw gift enorm op prijs zodat wij ons doel kunnen blijven verwezenlijken. Iedere euro is van harte welkom. Met dit geld bieden wij kinderen een toekomst. Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van dit mooie project. Doordat we een platte organisatie hebben gaat elke ingebrachte euro ook daadwerkelijk naar de kinderen in ons project.