Ons Tuis

Ons tuis

De weeshuizen van APSA liggen in het township New Rest, aan de weg tussen Paarl en Wellington, ongeveer 80 km ten noorden van Kaapstad. Dit township bestaat uit meer dan 1000 hutjes. De hutjes zijn opgebouwd uit verschillende materialen zoals afvalhout en golfplaten. Sommige hutjes zijn van steen. De meeste hutjes zijn voorzien van elektriciteit. Koken gebeurt vaak buiten op een houtvuur. Er staan centraal wat toiletten opgesteld. Onder deze barre omstandigheden wonen vele kinderen. Hun ouders proberen met werken wat geld te verdienen wat in weeklonen wordt uitbetaald. Helaas wordt een groot gedeelte van dit weekloon vaak op de vrijdagavond in alcohol omgezet waardoor de thuissituatie weinig verbeterd. De hulpverlening concentreert zich voornamelijk op kinderen, deze doelgroep kan voor de toekomst onze waardevolle bijdrage omzetten tot een blijvende verbetering van de situatie in Zuid-Afrika. Een kind heeft de toekomst.

Kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids, of die aan hun lot zijn overgelaten worden door sociaal werksters vaak ondergebracht bij de plaatselijke weeshuizen. Door het aanschaffen van twee van deze stenen huisjes in het township en deze om te bouwen naar een woning voor maximaal 8 kinderen, krijgen de kinderen een thuis. Tevens bieden deze huizen, gerund door een hiervoor geselecteerde moeder, een veilige plek waar de kinderen gelukkig kunnen opgroeien. 
Doordat de kinderen naar school kunnen gaan, medische zorg en een goede opvoeding krijgen, hebben zij veel meer toekomstmogelijkheden. Wij kiezen bewust voor een plek binnen de township omdat er meestal familie in de buurt woont of bijvoorbeeld ouders die de opvang niet aan kunnen. Het weghalen van de kinderen uit de bekende omgeving leidt vaak niet tot het gewenste succes.

De huizen zijn aangekocht en volledig ingericht, zodat er 1 moeder met 8 kinderen er onder normale omstandigheden kunnen wonen. De huizen dienen onderhouden te worden. Naast het onderdak draagt APSA ook zorg voor schoolgeld, schooluniformen en de maandelijkse kosten zoals het eten, kleding, gas, water en licht en ook het salaris van de moeder. Een deel van deze kosten wordt betaald door de Zuid-Afrikaanse overheid, aangezien het kinderen betreft die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Maar het grootste deel zal door stichting APSA betaald worden.

Help ons helpen


Zonder uw bijdrage kan APSA niet bestaan. Wij stellen uw gift enorm op prijs zodat wij ons doel kunnen blijven verwezenlijken. Iedere euro is van harte welkom. Met dit geld bieden wij kinderen een toekomst. Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van dit mooie project. Doordat we een platte organisatie hebben gaat elke ingebrachte euro ook daadwerkelijk naar de kinderen in ons project.
Sponsor ons

APSA

Stichting Ashleigh's Place South Africa, kortweg APSA, is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer toekomst te geven.
Sponsor ons
Stichting Ashleighs Place, SA

Landweg 257
3833 VH Leusden
Nederland
Tel. : + 31 (0) 615 888 067
Fax : + 31 (0) 318 482 551
Beleidsplan stichtingJaarcijfers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram